Pensii Private

Pensia privată reprezintă suma plătită periodic participantului sau beneficiarului, în mod suplimentar și distinct faţă de cea furnizată de sistemul public. Pensia privată efectivă va depinde de banii acumulaţi în conturile individuale din sistemul de pensii private, atât din contribuţiile participanţilor, cât şi de randamentul obţinut din investiţiile făcute de către societatea de administrare a fondurilor de pensii private. Această pensie poate fi privită atât ca o investiţie financiară, cât şi ca o variantă de economisire pe termen lung.

Există două tipuri de pensii private: cea obligatorie (Pilon II) și cea facultativă (Pilon III). Societatea de administrare a fondurilor de pensii private are drept obiectiv principal obţinerea unei pensii satisfăcătoare pentru cel care a contribuit de-a lungul timpului în sistemul de pensii private.

Pensia administrată privat (Pilonul II) provine din partea de contribuție la sistemul de pensii care a fost redirecționată de la sistemul public (pensia de stat – numită și Pilon I) către un fond de pensii administrat privat de către entități specializate.

Pilonul III vizează sistemul de pensii facultative, fondurile de pensii facultative fiind administrate de societăți pe acțiuni, iar sistemul fiind bazat pe aderare facultativă şi conturi individuale. Pensia facultativă Pilon III este destinată creșterii resurselor financiare disponibile la vârsta pensionării. Spre deosebire de „pensiile private obligatorii” (Pilonul II), legislaţia privind pensiile facultative (Pilon III) nu condiționează participarea la fondurile de pensii facultative în funcție de vârstă, oricine având posibilitatea să contribuie la un fond de pensii facultative cu până la 15% din veniturile brute realizate lunar.

Mai multe detalii despre pensiile private găsiți în ghidurile ASF.

Indiferent despre ce tip de fond de pensii private vorbim, cu o contribuție obligatorie (Pilon II) sau facultativă (Pilon III), odată cu drepturile îți revin și responsabilități.

În primul rând, trebuie să te informezi asupra sistemului, pentru a putea selecta fondul de pensii care îți inspiră cea mai mare încredere în ceea ce priveşte modul de economisire cu investiţii pe termen lung. Informaţiile le poţi găsi pe pagina de internet a administratorului fondului de pensii ales, pe pagina de internet a ASF, din publicatiile de specialitate sau mijloacele mass-media.

Este important ca, dacă ai sub 35 de ani, atunci când te vei angaja pentru prima dată să știi să optezi pentru fondul preferat de pensii administrate privat (Pilon II). Pensia Pilon II este obligatorie, iar dacă nu optezi pentru un fond de pensii anume și nu semnezi un act de aderare, eşti repartizat automat aleatoriu de către instituția de repartizare către un fond de pensii administrate privat în 4 luni de la prima plată a contribuţiilor de asigurări sociale.

Poți urmări evoluția contribuțiilor tale la fondul Pilon II cu ajutorul contului online pus la dispoziție de administratorul fondului tău. Atunci când alegi o faci independent, în funcţie de profilul de risc pe care îl ai. Poţi opta pentru un fond de risc mai mare, un fond de risc mediu sau un fond cu risc scăzut. Este recomandat să te uiţi la cum se investesc banii şi ce comisioane se percep, este important să ții cont de experienţa sau renumele companiei care administrează fondul de pensii private. Trebuie precizat că este ilegal pentru un angajator să impună alegerea unui anumit fond de pensii Pilon II angajaţilor săi.

Îți revine de asemenea responsabilitatea de a transmite modificările care intervin asupra datelor tale personale către administratorul fondului de pensii unde ești înscris. În acest fel, poți primi toate raportările şi notificările ce decurg din participarea ta la sistemul de pensii administrate privat.

Mai trebuie să știi că actul individual de aderare Pilon II este unic, adică fiecare persoană eligibilă trebuie să semneze un singur act individual de aderare, în 2 exemplare, la un singur administrator de fond de pensii administrate privat.

Indiferent de tipul de fond de pensii, Pilon II sau Pilon III, este important să citești și să înțelegi prospectul fondului.

În cazul în care, din diverse motive, apare o problemă legată de respectarea drepturilor tale ce decurg din contractul de aderare la un fond de pensii private și din legislaţia aplicabilă, este indicat să iei legătura cu reprezentantul fondului la care ai aderat, pentru a te clarifica, solicitând informații sau remedierea situației. Administratorii fondurilor de pensii trebuie să îți preia solicitarea și să îți răspundă la aceasta.

Dacă în continuare nu esti mulţumit de răspunsul transmis de administrator, sau dacă acesta nu ți-a răspuns la solicitare şi consideri că nu ţi-au fost respectate drepturile, aşa cum au fost prezentate la încheierea contractului, poţi să transmiţi o petiție la ASF, prin servicii poştale sau prin formularul online, în care să explici problema ta şi să soliciţi clarificarea acesteia.

Este evident că dreptul de a da în judecată nu îți poate fi anulat, dar ASF vine în întâmpinarea ta și, în anul 2016, pune la dispoziția consumatorilor un sistem de soluționare alternativă a litigiilor (SAL-Fin). Mai multe detalii găsești pe www.asfromania.ro.

Persoanele care doresc ca la vârsta pensionării să beneficieze de venituri suplimentare față de cele care le revin din pensia obligatorie (Pilon I și Pilon II), pot beneficia şi de o a treia sursă de pensie – pensia facultativă. Pentru a beneficia de aceasta este necesară aderarea la sistemul de pensii facultative Pilonul III și plata contribuțiilor aferente.

Contribuţia la un fond de pensii facultative poate fi de până la 15% din venitul salarial brut lunar sau din venitul asimilat acestuia al persoanei care aderă la un fond de pensii facultative. Contribuţia poate fi împărţită între angajat şi angajator potrivit prevederilor stabilite prin contractul colectiv de muncă sau, în lipsa acestuia, pe baza unui protocol încheiat cu reprezentanţii angajaţilor. Suma reprezentând contribuţiile la fondurile de pensii facultative este deductibilă pentru fiecare participant din venitul salarial brut lunar sau din venitul asimilat acestuia, în limita unei sume totale reprezentând echivalentul în lei a 400 euro într-un an fiscal.

După pensionare, la vârsta de peste 60 de ani, pensia facultativă Pilon III va fi încasată sub forma unei sume plătite periodic participantului sau beneficiarului, în mod suplimentar şi distinct de cea furnizată de sistemul public de pensii, numai după atingerea vârstei legale de pensionare.

Ponturi

Dacă ești participant la Pilonul II, dreptul tău la o pensie privată se naște odată cu îndeplinirea condițiilor de pensionare în sistemul de pensii publice. Poți urmări evoluția contribuțiilor tale la fondul de pensii administrate privat – Pilon II – cu ajutorul contului online pus la dispoziție de administratorul fondului tău.

La alegerea unui fond de pensii trebuie să ții cont de profilul de risc, de costurile aferente activității de administrare, politica de investiții, respectiv care sunt instrumentele financiare şi procentele de active aferente investițiilor, comisioanele de transfer, modalitatea de informare şi raportare către participant, precum şi de experienţa sau renumele administratorului fondului de pensii private. Majoritatea acestor elemente se regăsesc în prospectul schemei de pensii pe care agentul de marketing este obligat să îl prezinte participantului înaintea semnării actului de aderare.

Trebuie să știi că este ilegal pentru un angajator să impună alegerea unui anumit fond de pensii angajaţilor săi.

Transferul între fondurile de pensii administrate privat se face exclusiv de administratorul fondului la care participantul doreşte să se transfere, fără implicarea agentului de marketing.

Verifică dacă agentul de marketing cu care semnezi un act individual de aderare la un fond de pensii este autorizat sau avizat de către ASF, folosind aplicaţia Registre electronice disponibilă pe pagina de internet a ASF.

După pensionare, pensia facultativă Pilon III va fi încasată, sub forma unei sume plătite periodic participantului sau beneficiarului, în mod suplimentar şi distinct de cea furnizată de sistemul public de pensii. Pensia se plătește participantului, mandatarului desemnat de acesta prin procură specială sau reprezentantului legal al acestuia, numai după atingerea vârstei legale de pensionare.