Pensii private

Primul și cel mai important avantaj al sistemului de pensii private este că, în acest fel, spre diferență de sistemul public de pensii, îți controlezi singur viitorul:

 • Banii tăi se colectează în contul tău individual și tu vei beneficia de acești bani. Ei nu se distribuie prin intermediul niciunui alt buget, fie el de stat sau privat.

 • Banii tăi sunt investiți de administratorul fondului de pensii private, cu scopul de a obține profit pentru tine. Este o formă de investire controlată de tine – tu alegi administratorul și fondul preferate. Fondul ales este în funcție de nivelul de risc pe care îl poți tolera.

 • Poți decide ce administrator să alegi – dacă nu ești mulțumit de performanțe, îl poți schimba, transferându-te la alt administrator de pensii private.

 • Contul tău este vizibil, poți urmări performanțele administratorului. Acesta este, de asemenea, obligat să te informeze cu privire la evoluția contului.

 • Ești protejat de orice evoluție a fondului de pensii de stat, deoarece banii din contul tău nu depind de evoluția bugetului de stat.
 • Ești protejat financiar. La vârsta de pensionare, suma acumulată în cont va fi la dispoziția ta. La fel se va întâmplă şi în caz de invaliditate permanentă. În caz de deces, moștenitorii legali vor beneficia de banii din contul tău.
 • Pensia privată suplimentează pensia de stat, asigurând venituri mai mari la vârsta pensionării.

 • Beneficiezi de elemente de siguranță: separarea activelor fondului de cele ale administratorului, constituirea provizioanelor tehnice, rata minimă de rentabilitate, garantarea contribuțiilor nete, fond de garantare, depozitar, auditor financiar ș.a

 • Pentru Pilonul II nu plătești nimic în plus, el este plătit prin redistribuirea sumelor reținute ca participare la CAS. Pentru Pilonul III există o anumită sumă deductibilă din baza impozabilă.

Pensia facultativă este un produs financiar care se adresează tuturor categoriilor de vârstă. O pensie facultativă este atât o alternativă de economisire, de a deţine mai mulţi bani în momentul ieşirii la pensie, cât şi o facilitate fiscală, deoarece contribuţia mai mică decât echivalentul a 400 euro/an angajator/angajat nu este impozitată. Cu alte cuvinte, participând la un fond de pensii private îți controlezi singur viitorul financiar!

Spre diferență de pensia de stat, pensia facultativă privată oferă libertate de mișcare participantului: fiecare poate decide fondul de pensii la care dorește să contribuie, nivelul contribuției precum și perioada pentru care dorește să cotizeze. O persoană poate fi participant simultan la mai multe fonduri de pensii facultative, urmând a le cumula în momentul deschiderii dreptului la pensie, sau poate transfera activul personal într-un singur fond de pensii facultative în orice moment.

Schimbarea opţiunii iniţiale de aderare la un fond de pensii facultative este uşor de realizat, fiind necesară îndeplinirea cumulativă a unor condiţii minime:

 • semnarea unui act individual de aderare la fondul de pensii administrat privat la care doreşte să se efectueze transferul, marcând această opţiune, şi

 • notificarea administratorului de la care se efectuează transferul în termen de 30 de zile calendaristice.

Astfel, în situația în care un participant vrea să își schimbe administratorul fondului de pensii, nefiind mulțumit de performanțele acestuia, trebuie să notifice în scris administratorul fondului de pensii de la care se transferă cu 30 de zile calendaristice înainte de aderarea efectivă la noul fond de pensii și să îi trimită acestuia o copie de pe noul act de aderare, de la noul fond de pensii ales.

În termen de 5 zile calendaristice de la înștiințare, administratorul fondului de la care se transferă participantul trebuie să transfere de lichidităţile băneşti către administratorul noului fond de pensii facultative. Transferul de lichidităţi băneşti cuprinde activul personal, calculat la data cererii, mai puţin deducerile legale.

Administratorul fondului de pensii facultative de la care se transferă participantul transmite administratorului noului fond de pensii facultative toate informaţiile referitoare la contribuţiile făcute în contul participantului, precum şi despre transferurile de lichidităţi băneşti cu privire la contul acelui participant.

Calitatea de participant la vechiul fond de pensii încetează la data la care se realizează transferul de disponibilități, iar calitatea de participant la noul fond de pensii începe la aceeași dată.

Fiecare administrator este obligat să transmită anual fiecărui participant o scrisoare oficială în care să detalieze situația contului de pensii.

În această scrisoare vei găsi:

 • Date despre administratorul de pensii.
 • Situația activului tău personal net, valabil la finalul anului calendaristic precedent (la 31 decembrie). Această situație se exprimă în lei și reprezintă suma obținută din înmulțirea numărului total de unități de fond cu valoarea acestora. Numărul de unități de fond depinde de contribuțiile tale lunare. Valoarea acestor unități de fond depinde de investițiile făcute de administrator.
 • Informații și cu privire la evoluția lunară a contribuțiilor plătite în contul tău, dar și cu privire la valoarea lunară a unității de fond. Contribuțiile se adună în conturile individuale ale participanților și se convertesc în unități de fond. Convertirea se realizează prin împărțirea contribuției nete la valoarea unității de fond calculată pentru ziua în care se face conversia.
 • Din contribuția ta brută, administratorul scade comisionul de administrare, rămânând contribuția netă, care este de fapt suma de bani care este investită de administrator în numele tău.
 • Dacă nu ești mulțumit de modul în care administratorul investește banii tăi (ceea ce se reflectă în valoarea unității de fond), poți solicita să te transferi la alt administrator.

În afară de informațiile din scrisoarea anuală, mai poți afla date și dacă citești:

 • rapoartele anuale publicate obligatoriu de administratorii de pensii, dar și alte informații existente pe paginile lor oficiale de internet,
 • analizele publicate periodic de ASF.

Nu uita însă, pentru pensia obligatorie privată Pilon II nu plătești nimic în plus, ea este parte a reținerii deja efectuate din salariul tău – din venitul tău lunar brut se plătesc la stat 25% pentru sistemul public de asigurări sociale (CAS). În scrisoare vei vedea că CNPP este cel care face plata contribuțiilor la pensia Pilon II (redistribuind 3,75% din venitul tău lunar brut, parte a procentului de 25% reținut).

Pentru că, așa cum prevede legea, valoarea CAS este plafonată la cinci salarii medii brute lunare, drept urmare și valoarea contribuțiilor tale transferate la administratorul pensiei private au o limită maximă.

Contribuțiile la Pilonul III sunt plătite fie de angajator, fie de tine. Oricine face plata acestor contribuții, pentru tine este important să verifici că plata s-a efectuat în contul tău de pensie și care este evoluția acestuia.

Poți afla despre evoluția banilor din contul tău de pensii facultative Pilon III dacă:

 • Citești scrisoarea anuală pe care administratorul tău de pensii ți-o transmite pentru anul anterior. Dacă ai nelămuriri, este dreptul tău să îi ceri administratorului explicații.
 • Ai grijă să îți actualizezi datele de contact la administrator, numai așa acesta va ști cum să te contacteze și unde să îți transmită informarea anuală.
 • Îți poți face un cont online – mulți administrator pun la dispoziția participanților această facilitate. Cu acest cont poți monitoriza situația contului tău de pensie oricând dorești.

Contribuția la pensiile facultative Pilon III pot fi între minimul stabilit prin prospectul fondului de pensie facultativă la care ai ales să aderi, prin semnarea actului de aderare, și maxim 15% din venitul tău lunar brut.

Este de asemenea important să cunoști că suma cu care contribui individual se deduce din baza impozabilă în limita maximă a 400 euro pe an.