Start 2 Teach

Copiii și tinerii de astăzi se dezvoltă într-o altă paradigmă, având nevoi și așteptări diferite față de generațiile anterioare. Cu un acces la informație care depășește cu mult posibilitățile din trecut, cu noi canale de comunicare disponibile în masă, copiii și tinerii au la dispoziție o serie diversificată de instrumente educaționale, având așteptarea de la educatorii și formatorii lor să își adapteze metodele de educație la aceste instrumente moderne.

Metoda clasică – scrisul pe tablă cu cretă – care a fost aplicată de-a lungul mai multor ani nu mai aduce rezultate comparabile cu noile metode moderne de predare, disponibile în sistemele de învățământ dezvoltate. O interacțiune mai intensă cu elevii, încurajând inițiativa, construcția de proiecte, cercetarea, interogarea ca metodă de căutare a răspunsurilor, un mediu distractiv (învățare prin joc) sau un mediu familiar (exemple aplicate din viața fiecăruia) sunt doar câteva variante de modernizare a metodelor pedagogice.

Și nivelul de responsabilitate al profesorului este diferit în zilele noastre, cu mult superior celui tradițional, derivând din complexitatea cunoștințelor ce trebuie furnizate elevului pentru a-l pregăti corespunzător pentru viață. Sistemul de învățare trebuie să țintească crearea de elevi activi, participativi, care să curiozitatea și să dezvolte gândirea prin exemplificarea de situații concrete.

De ce este important? Pentru ca interesul elevilor să fie unul real și susținut, nevoia de a cunoaște este cea care necesită stimulare, prin furnizarea de informații corecte, clare, actuale, cu aplicabilitate concretă, astfel încât să fie creați piloni solizi în procesul de învățare. Crearea unei povești în spatele procesului de predare conduce la realizarea unei proiecții cu corespondent real, menită să dezvolte abilități și capabilități reale. Accentul pus pe motivarea elevilor și transferul de încredere către aceștia conduce la o mai bună absorbție de cunoștințe pe termen lung.

Fără nici un dubiu, profesorii și educatorii au un rol fundamental, central în viața copiilor și tinerilor pentru a le forma viitorul. Ei le asigură acestora știința, cunoștințele, comportamentul, etica, credințele, ambiția, curajul de a construi un parcurs profesional care să aducă bunăstare economică și incluziune socială. Orele petrecute într-un system de învățământ sunt de regulă mai multe decât orele petrecute în familie, drept urmare legătura dintre profesor și elev trebuie să fie una durabilă, bazată pe prietenie, deschidere, respect reciproc și încredere. Acumularea autoritară de informație s-a dovedit a fi nepractică și neeficientă pe termen lung, cu efecte negative în special asupra dezvoltării viitoare a copilului, dar și asupra dezvoltării societății în general. Profesorul a devenit în sistemele de învățământ moderne un facilitator de cunoaștere, mai degrabă decât un furnizor de informație, așa cum era în trecut.

Educația financiară poate reprezenta o modalitate de creștere a gradului de conștientizare și responsabilizare pentru viața adultă, într-un context în care elemente de educație financiară se regăsesc în viața noastră de zi cu zi.

Resurse educaționale utile

Start 2 Teach este programul ASF adresat profesorilor din învățământul preuniversitar, având ca obiectiv
principal transferul de informații specifice educației financiare ne-bancare necesară pedagogilor.

Programul a început în anul 2017, fiind un seminar de scurtă durată tip train-the-trainer. Acest program este susținut în colaborare cu inspectoratele școlare și, din 2019, împreună cu Institutul de Studii Financiare (ISF). Intensificarea activității în acest program a fost adoptată ca urmare a observării necesității elevilor de a li se transfera noțiuni specifice educației financiare ne-bancare.

ASF și Institutul de Studii Financiare (ISF) a organizat în anul școlar 2020-2021 ediția a II-a a concursului Fii ProFIN! în cadrul programului educațional Start2Teach, în scopul promovării educației financiare în învățământul preuniversitar. Prima ediție a concursului a fost organizată în prima parte a anului 2020, pentru susținerea școlii online și sprijinirea activității profesorilor în această perioadă dificilă. Premiile în cadrul acestui concurs constau în 10 tablete oferite pentru cele mai bune 10 planuri de lecție cu tema Relația consumatorului cu instituțiile financiare nebancare – Produse și servicii de asigurare, în vederea susținerii unei ore de educație financiară din programa disciplinei Educație Economico-financiară pentru clasa a VIII-a, aprobată prin Ordinul Ministrului Educației Naționale nr. 3393/28.02.2017 – ora (lecția) aferentă competenței specifice 1.2. din programa menționată.

Regulamentul concursului îl puteți găsi aici.

Start 2 Teach în anul 2020:

28 februarie – Ploiești

3 martie – Pitești

5 martie – Brașov

30 aprilie – Constanța

7 mai – Ilfov

14 mai – Ilfov

29 iunie – București

și continuă …….