Piata de Capital

Acțiunile sunt titluri de capital emise de societățile comerciale. O acțiune reprezintă o parte din capitalul unei societăți, divizat în părţi egale. Persoanele care dețin acțiuni sunt numite acționari, iar veniturile obţinute din acțiuni poartă denumirea de dividende și reprezintă cota parte din profiturile care nu sunt reinvestite de societate, la care deţinătorul de acţiuni este îndreptăţit. În cazul în care deții acțiuni într-o societate, ești îndreptățit și la o cotă parte din valoarea societății respective, în situația în care, aceasta face obiectul procedurii de lichidare. Acțiunile pot conferi sau nu drept de vot, ceea ce înseamnă că acționarul poate, sau nu, să dețină dreptul de a vota în cadrul adunării generale a acţionarilor (AGA) sau cu privire la administrarea societății.

Majoritatea acțiunilor tranzacţionate în piața de capital au și drept de vot și sunt denumite acțiuni comune. Acțiunile care nu poartă cu ele și dreptul de vot se numesc acțiuni preferențiale. O altă diferență între cele două tipuri de acțiuni este aceea că, în cazul în care societatea emitentă intră în faliment, deținătorii de acțiuni preferențiale au dreptul la participarea la procesul de lichidare înaintea deținătorilor de acțiuni comune.
Acțiunile preferențiale mai aduc și beneficii în cazul dividendelor, acestea fiind plătite în mod regulat, indiferent dacă societatea a înregistrat sau nu profit. Fiecare societate emite acțiuni preferențiale în modul său particularizat. Într-un fel, acțiunile preferențiale seamănă cu obligațiunile.

Obligațiunile sunt titluri de creanță prin care emitentul autorizat se împrumută de la deținătorii de obligațiuni și este obligat să plătească periodic o dobândă (denumită cupon) și să ramburseze valoarea obligațiunii (numită principal) la o dată viitoare denumită scadență. Scadența diferă în funcție de tipul obligațiunii.

Obligațiunea reprezintă, de fapt, un împrumut sub formă de titlu de valoare pentru suma aferentă valorii nominale a obligațiunii. Emitentul de obligațiuni este echivalentul debitorului, deținătorul de obligațiuni este echivalentul creditorului, iar cuponul reprezintă dobânda. În momentul în care cumperi obligațiuni, în fapt, împrumuți bani unui emitent care poate fi o autoritate publică sau o societate comercială. În contul acestui împrumut, emitentul va plăti o anumită rată a dobânzii pe întreaga durată de viaţă a obligaţiunii (până la scadență), iar la scadență se va returna și valoarea nominală a obligațiunii.

Atât obligațiunile, cât și acțiunile sunt titluri transferabile, diferența dintre cele două fiind aceea că acționarii sunt deținători ai unei cote parte din societatea respectivă, iar deținătorii de obligațiuni sunt deținători ai unei cote parte din împrumuturile acordate unui emitent.

Dintre tipurile de obligațiuni disponibile pe piața de capital din România putem enumera: obligațiunile corporative (obligațiuni emise de societăți), municipale (titluri de creanță emise de autoritățile locale, regionale în scopul atragerii de fonduri cu utilitate publică) și de stat (obligațiuni emise de statul român, sau de alt stat). Obligațiunile corporative pot fi garantate (au garanții speciale destinate protecției deținătorilor în eventualitatea falimentului societății), sau negarantate. De asemenea, obligațiunile pot fi răscumpărabile (emitentul le poate răscumpăra înainte de scadență) sau nerăscumpărabile.

Afla mai multe

Piața de capital din România include piețele de instrumente financiare și instituțiile specifice acestora (de exemplu, societățile de servicii de investiții financiare – SSIF, emitenții etc.), operațiunile (de exemplu, serviciile de investiții financiare, ofertele publice etc.), precum și organismele de plasament colectiv (de exemplu, fondurile de investiții) şi stabilește un cadru adecvat de reglementare și supraveghere a modalităților în care se realizează investițiile în instrumente financiare. Pe lângă aceasta, există şi o piaţă internaţională, unde poţi să vinzi sau să cumperi instrumente financiare emise de firmele și organismele internaţionale.

Atunci când devii investitor trebuie să cunoști care îți sunt drepturile și obligațiile care îți revin. Pentru a te proteja, trebuie să fii atent și la:

 • Apelează întotdeauna a un intermediar autorizat. ASF pune gratuit la dispoziția publicului Registrul Intermediarilor (SSIF, instituții bancare sau SAI) autorizate să vândă servicii și instrumente financiare în România. Dacă acel intermediar nu se regăsește în Registru, nu vei putea beneficia de niciun mecanism de protecție specific pieței de capital.
 • Citește contractul pe care care îl închei și asigură-te că ai înțeles toate prevederile acestuia. Dacă ai nevoie de clarificări sau informații suplimentare, solicită-le. Un pas important este completarea contractului de intermediere financiară care trebuie să conțină, în mod obligatoriu, cel puțin următoarele informații:
  • natura serviciilor şi tipul de instrumente tranzacţionate;
  • durata contractului, modalitatea de prelungire, modificare sau reziliere;
  • drepturile și obligaţiile celor două părţi;
  • tipul, conţinutul şi frecvenţa documentelor care trebuie aduse la cunoștința clientului;
  • locația unde se va desfășura tranzacția (piața);
  • acordul clientului privind păstrarea datelor cu caracter personal;
  • comisioanele şi tarifele percepute și cursul de schimb.
 • Analizează cu atenție care sunt disponibilitățile tale financiare. Numai tu poți decide cu privire la oportunitatea unei investiții. În cazul în care te decizi să investești în instrumente financiare, cheltuiește doar acele sume care nu îți sunt necesare plăților unor obligații pe termen scurt!
 • Nu te lăsa impresionat de profiturile promise. Trebuie să cunoști riscurile aferente deciziilor de investiții.
 • Verifică cu atenție informațiile și ofertele primite prin telefon, online sau prin poștă electronică (mail). Persoanele care te contactează prin aceste mijloace de comunicare ar putea ar putea să nu-ți dea informații corecte și complete și ar putea utiliza numele unei persoane sau societăți autorizate și înregistrate în Registrul instrumentelor și investițiilor financiare!
 • Toate fondurile de investiții presupun un anumit nivel de risc. Înainte de a investi, citește prospectul fondului pentru informații referitoare la strategia investițională și la riscurile posibile. Fondurile care oferă o rată ridicată a profitului își pot asuma riscuri peste nivelul tău de confort sau nu corespund obiectivelor tale investiționale.
 • Participarea la un fond deschis/închis de investiții trebuie confirmat printr-un certificat care să ateste deținerile tale în fond.
 • Toate ofertele publice trebuie să se desfășoare exclusiv prin intermediari autorizați. Citește cu atenție prospectul. Acesta include informații despre ofertă, emitent și modalitățile de realizare a investițiilor.

Nu în ultimul rând, știm că ai mai auzit această replică, dar ea este importantă pentru un investitor – Nu pune toate ouăle într-un singur coș! Diversificarea este o metodă de protecție împotriva riscului!

Informarea este esenţială pentru a înţelege şi accepta ce se întâmplă.

În cazul în care, din diferite motive, apare o problemă legată de respectarea drepturilor tale ce decurg din proprietatea ta asupra unor instrumente financiare, din contractul de intermediere semnat sau al ordinelor tale de investitor, este indicat să iei legătura cu un reprezentant al entității față de care ai nevoia unei clarificări. Ce vrem să spunem cu aceasta?

Dacă, în calitate de acționar consideri că nu ți-au fost respectate drepturile, te poți adresa conducerii societății la care deții acțiuni printr-o petiție scrisă sau pentru a solicita clarificări. Tot societății emitente a acțiunilor deținute de tine i te poți adresa și dacă ai nevoie de informații referitoare la activitatea societății.

Dacă deții acțiuni, dar nu mai ai informații actualizate cu privire la numărul de acțiuni deținute sau cu privire la societatea care a emis aceste acțiuni, trebuie să soliciți un extras de cont de la Depozitarul Central. Dacă nu ai o activitate de tranzacționare a acțiunilor deținute și nu ai o relație contractuală cu o societate de servicii de investiții financiare (SSIF), poți solicita Depozitarului Central transferul acțiunilor în Secțiunea I. Acest transfer îți asigură siguranță și îți conservă deținerile.

Dacă, din diverse motive, apare o problemă legată de respectarea drepturilor tale ce decurg din contractul cu SSIF şi din legislația aplicabilă, este indicat să iei legătura cu respectiva SSIF pentru a te clarifica. Aceasta trebuie să îți dea toate informațiile și clarificările solicitate. La fel și în cazul în care deții unități de fond la un fond de investiții, trebuie să iei legătura cu societatea de administrare a investițiilor (SAI) care administrează fondul respectiv. Prin lege, SSIF și SAI trebuie să preia, să înregistreze și să răspundă tuturor reclamațiilor primite.

Dacă în continuare nu ești mulțumit de răspunsul primit de la aceste societăți, sau dacă acestea nu ți-a răspuns la solicitare şi consideri că nu ți-au fost respectate drepturile, poți să transmiți o petiție la ASF, prin servicii poştale sau prin formularul online, în care să explici problema ta şi să soliciţi clarificarea acesteia.

Este evident că dreptul de a da în judecată nu îți poate fi anulat, dar ASF vine în întâmpinarea ta și, în anul 2016, pune la dispoziția consumatorilor un sistem de soluționare alternativă a litigiilor (SAL-Fin). Mai multe detalii găsești pe www.asfromania.ro.

Pentru a putea acţiona în cunoştinţă de cauză şi a face investiţii financiare sigure, trebuie să îţi cunoşti profilul de risc, mai exact să fii informat, să înţelegi metodele de investire, să cunoşti şi să înţelegi termenii folosiţi şi cel mai important, să înțelegi riscurile cu care te poţi confrunta.

Riscul reprezintă probabilitatea cuantificabilă a pierderilor totale sau parțiale a capitalului investit sau a realizării unor venituri mai mici decât cele așteptate. Înțelegerea riscurilor reprezintă un factor esențial care trebuie evaluat anterior realizării unei investiții. Se poate interpreta riscul ca volatilitatea valorii portofoliului, nerealizarea obiectivelor propuse sau pierderea permanentă a capitalului investit.

În România, calitatea de acționar sau investitor a fost obținută pe două căi:

 • devenind acționar ca urmare a Programului de Privatizare în Masă (PPM) sau a moștenirii acțiunilor obținute pe această cale sau
 • investind propriile surse financiare în instrumente financiare.

În funcție de modul în care ai devenit acționar sau investitor, nevoile tale pot diferi:

Nevoie tale Cui te adresezi Ce obții
Nu cunoști care îți sunt deținerile în acțiuni. Depozitarului Central. Extrasul de cont îți arată care sunt deținerile tale în acțiuni.
Vrei să îți vinzi deținerile de valori mobiliare. Unui SSIF autorizat. Acesta va vinde pentru tine valorile mobiliare, conform instrucțiunilor (ordinelor) pe care le dai tu.
Vrei să îți cumperi valori mobiliare pentru a beneficia de avantajele unei investiții. Unui SSIF autorizat. Acesta va cumpăra pentru tine valorile mobiliare dorite, conform instrucțiunilor (ordinelor) pe care le dai tu.
Vrei să vinzi unitățile de fond deținute. SAI-ului care administrează fondul de investiții care a emis respectivele unități de fond. Acesta va răscumpăra de la tine unitățile de fond conform celor stabilite la momentul cumpărării lor și a valorii actuale de răscumpărare.
Vrei să cumperi unități de fond. Unui SAI autorizat. Acesta îți va vinde unități de fond la un fond administrat, alegând conform profilului tău de risc și dorințelor tale referitoare la veniturile disponibile și la cele viitoare.
Vrei să îți conservi deținerile în acțiuni (să le păstrezi pe termen lung). Depozitarului Central. Acesta le va transfera în Secțiunea I, ceea ce înseamnă că le va securiza pentru tine.
Să cunoști mai multe informații cu privire la societatea la care deții acțiuni. Societății emitente a acțiunilor. Aceasta îți va furniza informațiile solicitate.
Să decizi cu privire la evoluția viitoare a societății la care deții acțiuni. Societății emitente a acțiunilor. Aceasta te va invita să participi la AGA. Este obligația societății să te informeze cu privire la organizarea AGA și responsabilitatea ta să participi la AGA, deoarece acolo se iau astfel de decizii.
Să îți încasezi dividendele acordate de societate și conform dreptului tău conferit de acțiunile deținute. Societății emitente a acțiunilor. Societatea îți va indica modalitatea de plată a dividendelor. Fii atent, dividendele pot fi plătite doar în interval de 3 ani de la data deciziei de acordare.

Ponturi

Este recomandabil ca sumele investite să provină din bani disponibili. Se spune că un investitor trebuie să se ghideze după dictonul Investeşte atât cât îţi poţi permite să pierzi.

Fii informat. Trebuie să îți cunoști drepturile și obligațiile care sunt conferite de calitatea de acționar. Trebuie, de asemenea, să urmărești informațiile referitoare la societatea în care ai investit, piața pe care sunt listate acțiunile tale sau întregul context economic. Ai investit într-o afacere, nu în simple hârtii!

Diversificarea investițiilor se poate dovedi a fi o alegere înțeleaptă. La fel și diversificarea alegerilor făcute și a deciziilor în legătură cu investițiile tale. Nu degeaba se zice Să nu îți pui toate ouăle într-un singur coș!

Exercită-ți drepturile. Unul dintre aceste drepturi este dreptul de a alege. Dar dacă nu te prezinți la Adunarea Generală a Acționarilor (AGA), alții vor decide în locul tău. Drepturile sunt în aceeași măsură și obligații.

Unul sau mai mulţi acţionari reprezentând, individual sau împreună, cel puţin 5% din capitalul social au dreptul de a cere introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi a unei AGA.

La cerere, fiecare acţionar va fi informat cu privire la rezultatele votului pentru hotărârile luate în cadrul AGA. Acţionarul poate solicita la sfârşitul AGA procesul-verbal în care s-au consemnat discuţiile şi poate păstra copia documentului pentru a fi informat cu privire la evoluţia societăţii.

Fiind un drept de creanță, dreptul de a solicita plata dividendelor se prescrie în termen de 3 ani de la data la care AGA a hotărât acordarea acestora.

Societatea are obligaţia de a păstra rapoartele trimestriale, semestriale și anuale cel puţin cinci ani. Societatea nu poate percepe taxe pentru publicarea rapoartelor obligatorii, cu excepţia situaţiilor în care emite copii ale respectivelor raportări; în acest caz, costurile percepute investitorilor nu vor depăşi costurile necesare copierii documentelor. De asemenea, acționarii pot obține informații relevante despre emitenți prin intermediul informaţiilor publicate de ASF (www. asfromania.ro/Consumatori/Piaţă de Capital/Rapoarte Emitenţi/ primite prin OAM) și cuprinse de sistemul oficial de stocare a rapoartelor emitenţilor ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată (Officially Appointed Mechanism – OAM). Totodată, investitorii pot accesa site-ul burselor reglementate (secțiunea dedicată emitentului vizat) pentru obținerea de informații ce fac obiectul rapoartelor publice obligatorii.

Învață să îți urmărești obiectivele – îți dorești profit? Este important să începi prin a calcula banii câștigați raportați la fiecare acțiune deținută, altfel spus randamentul pentru fiecare acțiune.

Operațiunile de vânzare-cumpărare a valorilor mobiliare pe teritoriul României se pot desfășura doar apelând la serviciile unui intermediar pe piața de capital autorizat de către ASF sau de către o altă autoritate de supraveghere a pieței de capital dintr-un stat membru al UE. Verifică în Registrul ASF ca intermediarul la care apelezi să fie autorizat.