Programele de educație financiară pentru școlari

A.S.F. - Program de educație preuniversitară
„Să vorbim despre piața financiară ne-bancară”

Educația financiară, indiferent de forma sa, la nivelul învățământului preuniversitar, este cea care pune bazele unei bune înțelegeri a conceptelor cu care adultul major se confruntă în viața sa.  Studiul, sub forma opțională a unor discipline ce îl vor pregăti pe actualul elev la dezvoltarea abilităților pentru viață, vine în concordanță cu necesitatea alinierii sistemului educațional din România cu cel din Europa.

În vederea creșterii  gradului de conștientizare a realității economice, A.S.F. a demarat mai multe programe școlare în vederea susținerii stabilirii bazelor unei îmbunătățiri pe termen lung a calității învățământului și modernizării lui.

Obiectivele programului „Să vorbim despre piața financiară ne-bancară”:

Creșterea nivelului de informare al elevilor din învățământul preuniversitar.

Dezvoltarea abilităților și conștientizarea asupra oportunităților și riscurilor financiare.

Asigurarea unei mai bune înțelegeri a caracteristicilor principale ale produselor și serviciilor financiare reglementate de A.S.F.

Crearea unui punct de start în stabilirea unei culturi financiare generale.

Participarea la îmbunătățirea calității generale a învățământului preuniversitar.