Despre programe

Strategia ASF pentru Educaţie Financiară se axează pe obiective principale implementabile pe diferite direcţii strategice de acţiune plecând atât de la necesitatea creşterii nivelului de protecţie a consumatorilor, cât și de la necesitatea îmbunătăţirii nivelului de capabilitate financiară şi al gradului de incluziune financiară. ASF își propune construcția unui mediu de învățare pentru mai multe tipuri de consumatori, de la cei actuali la cei viitori, fiecare abordat în funcție de canalele de comunicare și percepție caracteristice și de disponibilitățile fiecăruia. Este important să ne educăm pe noi și pe copiii noștri cum să fie responsabili din punct de vedere social și cum să acumuleze competențe financiare. Educația financiară este definitorie pentru nivelul nostru de bunăstare materială.

 

Potrivit OECD, educaţia financiară este procesul prin care, în baza informării, instrucţiei şi/sau consilierii acordate în mod obiectiv, consumatorii

  • îşi dezvoltă deprinderile şi gradul de încredere astfel încât să conştientizeze riscurile şi oportunităţile de ordin financiar,
  • îşi îmbunătăţesc capacitatea
    • de a înţelege produsele financiare, conceptele şi riscurile asociate acestora,
    • de a face alegeri în cunoştinţă de cauză,
    • de a şti unde să se adreseze pentru sprijin şi
    • de a întreprinde orice alte acţiuni, în mod eficient,

cu scopul final de a obţine bunăstare, echilibru şi protecţie financiară.” (Recomandarea OECD, 2005).